Sword Stained with Royal Blood Ep05a 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Sword Stained with Royal Blood Ep05a 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Title: 碧血剑 / Bi Xue Jian English title: Sword Stained with Royal Blood Genre: Wuxia Episodes: 35 (VCD) or 30 (DVD) Broadcast network: CTV Broadcast period: 2007-Feb-01 to 2007-Feb-27 Air time: 20:00-21:30 Opening theme song: Hao Nan Er by Han Lei Ending theme song: He Ni Zai Yi Qi by Sun Nan Insert song: Shi Fei (是非) by Dou Zhi Kong Related TV series: Crimson Sabre Synopsis Swordplay novels by Jin Yong (aka Louis Cha) have been adapted into numerous TV series and films. Sword Stained with Royal Blood is no exception. Mainland Chinese director Zhang Jizhong, after turning a few Jin Yong novels into well-received TV series, adapts Sword Stained With Royal Blood into an intriguing swordplay drama, with more historical elements added compared to previous versions. Singer/actor Bobby Dou stars as Yuan Chengzhi, son of a general who has been killed by the emperor. He comes across a beautiful girl named Qingqing, portrayed by Eva Huang from Kungfu Hustle, and they embark on exciting adventures together, with Yuan still bearing in mind his desire to avenge his father's death. On his journey, he befriends another girl, Jiu, which after they have formed a close relationship, she reveals her real identity as the royal princess, daughter of the emperor who killed Yuan's father. Credit: http://www.aeonlines.com Cast Dou Zhi Kong as Yuan Cheng Zhi Huang Sheng Yi as Wen Qing Qing Sun Fei Fei as A Jiu / Princess Chang Ping Hsiao Shu Shen as He Tie Shou Ma Su as An Xiao Hui Guo Jin (郭金) as He Hong Yao Gao Hu as Emperor Chong Zhen Vincent Jiao as Jin She Lang Jun Cheng Hao Feng as Li Yan Wang Wei Guo as Chuang Wang / Li Zi Cheng He Qing as Wen Yi Yu Cheng Hui as Mu Ren Qing Han Xiao as Sun Zhong Jun Su Mao as Sun Zhong Tao Tian Zhong as Cui Xi Min Yang Nian Sheng as Cheng Qing Zhu Zhang Heng Ping as Wen Fang Wu Li Ming as Hu Gui Nan Wang Wen Sheng as Liu Zong Min Wu Ting as Jiao Wan Er Wu Ma as Wen Fang Da Li Cheng Ru as Huang Tai Ji Ba Yin as Duo Er Gun Zhang Ya Kun as Mei Zhang Ji Zhong as Meng Bo Fei Zhao Yi as An Jian Qing Liu Nai Yi as Yu Zhen Zi Xu Bai Hui as Hong Niang Zi Zhou Xiao Bin as Hong Sheng Hai Sun Wei as Dong Xuan Ji Qi Lin as Priest Mu Sang Wang Gang as Gui Xin Shu Wang Lu Yao as An Da Niang Wang Jian Guo as Chu Hong Liu Yuan Fei as Lu Er Ma Zi Jun as Iron Monk Wang Xiao Ming

Sword Stained with Royal Blood Ep05b 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Sword Stained with Royal Blood Ep05b 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Title: 碧血剑 / Bi Xue Jian English title: Sword Stained with Royal Blood Genre: Wuxia Episodes: 35 (VCD) or 30 (DVD) Broadcast network: CTV Broadcast period: 2007-Feb-01 to 2007-Feb-27 Air time: 20:00-21:30 Opening theme song: Hao Nan Er by Han Lei Ending theme song: He Ni Zai Yi Qi by Sun Nan Insert song: Shi Fei (是非) by Dou Zhi Kong Related TV series: Crimson Sabre Synopsis Swordplay novels by Jin Yong (aka Louis Cha) have been adapted into numerous TV series and films. Sword Stained with Royal Blood is no exception. Mainland Chinese director Zhang Jizhong, after turning a few Jin Yong novels into well-received TV series, adapts Sword Stained With Royal Blood into an intriguing swordplay drama, with more historical elements added compared to previous versions. Singer/actor Bobby Dou stars as Yuan Chengzhi, son of a general who has been killed by the emperor. He comes across a beautiful girl named Qingqing, portrayed by Eva Huang from Kungfu Hustle, and they embark on exciting adventures together, with Yuan still bearing in mind his desire to avenge his father's death. On his journey, he befriends another girl, Jiu, which after they have formed a close relationship, she reveals her real identity as the royal princess, daughter of the emperor who killed Yuan's father. Credit: http://www.aeonlines.com Cast Dou Zhi Kong as Yuan Cheng Zhi Huang Sheng Yi as Wen Qing Qing Sun Fei Fei as A Jiu / Princess Chang Ping Hsiao Shu Shen as He Tie Shou Ma Su as An Xiao Hui Guo Jin (郭金) as He Hong Yao Gao Hu as Emperor Chong Zhen Vincent Jiao as Jin She Lang Jun Cheng Hao Feng as Li Yan Wang Wei Guo as Chuang Wang / Li Zi Cheng He Qing as Wen Yi Yu Cheng Hui as Mu Ren Qing Han Xiao as Sun Zhong Jun Su Mao as Sun Zhong Tao Tian Zhong as Cui Xi Min Yang Nian Sheng as Cheng Qing Zhu Zhang Heng Ping as Wen Fang Wu Li Ming as Hu Gui Nan Wang Wen Sheng as Liu Zong Min Wu Ting as Jiao Wan Er Wu Ma as Wen Fang Da Li Cheng Ru as Huang Tai Ji Ba Yin as Duo Er Gun Zhang Ya Kun as Mei Zhang Ji Zhong as Meng Bo Fei Zhao Yi as An Jian Qing Liu Nai Yi as Yu Zhen Zi Xu Bai Hui as Hong Niang Zi Zhou Xiao Bin as Hong Sheng Hai Sun Wei as Dong Xuan Ji Qi Lin as Priest Mu Sang Wang Gang as Gui Xin Shu Wang Lu Yao as An Da Niang Wang Jian Guo as Chu Hong Liu Yuan Fei as Lu Er Ma Zi Jun as Iron Monk Wang Xiao Ming

Sword Stained with Royal Blood Ep04c 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Sword Stained with Royal Blood Ep04c 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Title: 碧血剑 / Bi Xue Jian English title: Sword Stained with Royal Blood Genre: Wuxia Episodes: 35 (VCD) or 30 (DVD) Broadcast network: CTV Broadcast period: 2007-Feb-01 to 2007-Feb-27 Air time: 20:00-21:30 Opening theme song: Hao Nan Er by Han Lei Ending theme song: He Ni Zai Yi Qi by Sun Nan Insert song: Shi Fei (是非) by Dou Zhi Kong Related TV series: Crimson Sabre Synopsis Swordplay novels by Jin Yong (aka Louis Cha) have been adapted into numerous TV series and films. Sword Stained with Royal Blood is no exception. Mainland Chinese director Zhang Jizhong, after turning a few Jin Yong novels into well-received TV series, adapts Sword Stained With Royal Blood into an intriguing swordplay drama, with more historical elements added compared to previous versions. Singer/actor Bobby Dou stars as Yuan Chengzhi, son of a general who has been killed by the emperor. He comes across a beautiful girl named Qingqing, portrayed by Eva Huang from Kungfu Hustle, and they embark on exciting adventures together, with Yuan still bearing in mind his desire to avenge his father's death. On his journey, he befriends another girl, Jiu, which after they have formed a close relationship, she reveals her real identity as the royal princess, daughter of the emperor who killed Yuan's father. Credit: http://www.aeonlines.com Cast Dou Zhi Kong as Yuan Cheng Zhi Huang Sheng Yi as Wen Qing Qing Sun Fei Fei as A Jiu / Princess Chang Ping Hsiao Shu Shen as He Tie Shou Ma Su as An Xiao Hui Guo Jin (郭金) as He Hong Yao Gao Hu as Emperor Chong Zhen Vincent Jiao as Jin She Lang Jun Cheng Hao Feng as Li Yan Wang Wei Guo as Chuang Wang / Li Zi Cheng He Qing as Wen Yi Yu Cheng Hui as Mu Ren Qing Han Xiao as Sun Zhong Jun Su Mao as Sun Zhong Tao Tian Zhong as Cui Xi Min Yang Nian Sheng as Cheng Qing Zhu Zhang Heng Ping as Wen Fang Wu Li Ming as Hu Gui Nan Wang Wen Sheng as Liu Zong Min Wu Ting as Jiao Wan Er Wu Ma as Wen Fang Da Li Cheng Ru as Huang Tai Ji Ba Yin as Duo Er Gun Zhang Ya Kun as Mei Zhang Ji Zhong as Meng Bo Fei Zhao Yi as An Jian Qing Liu Nai Yi as Yu Zhen Zi Xu Bai Hui as Hong Niang Zi Zhou Xiao Bin as Hong Sheng Hai Sun Wei as Dong Xuan Ji Qi Lin as Priest Mu Sang Wang Gang as Gui Xin Shu Wang Lu Yao as An Da Niang Wang Jian Guo as Chu Hong Liu Yuan Fei as Lu Er Ma Zi Jun as Iron Monk Wang Xiao Ming

Sword Stained with Royal Blood Ep05c 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Sword Stained with Royal Blood Ep05c 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Title: 碧血剑 / Bi Xue Jian English title: Sword Stained with Royal Blood Genre: Wuxia Episodes: 35 (VCD) or 30 (DVD) Broadcast network: CTV Broadcast period: 2007-Feb-01 to 2007-Feb-27 Air time: 20:00-21:30 Opening theme song: Hao Nan Er by Han Lei Ending theme song: He Ni Zai Yi Qi by Sun Nan Insert song: Shi Fei (是非) by Dou Zhi Kong Related TV series: Crimson Sabre Synopsis Swordplay novels by Jin Yong (aka Louis Cha) have been adapted into numerous TV series and films. Sword Stained with Royal Blood is no exception. Mainland Chinese director Zhang Jizhong, after turning a few Jin Yong novels into well-received TV series, adapts Sword Stained With Royal Blood into an intriguing swordplay drama, with more historical elements added compared to previous versions. Singer/actor Bobby Dou stars as Yuan Chengzhi, son of a general who has been killed by the emperor. He comes across a beautiful girl named Qingqing, portrayed by Eva Huang from Kungfu Hustle, and they embark on exciting adventures together, with Yuan still bearing in mind his desire to avenge his father's death. On his journey, he befriends another girl, Jiu, which after they have formed a close relationship, she reveals her real identity as the royal princess, daughter of the emperor who killed Yuan's father. Credit: http://www.aeonlines.com Cast Dou Zhi Kong as Yuan Cheng Zhi Huang Sheng Yi as Wen Qing Qing Sun Fei Fei as A Jiu / Princess Chang Ping Hsiao Shu Shen as He Tie Shou Ma Su as An Xiao Hui Guo Jin (郭金) as He Hong Yao Gao Hu as Emperor Chong Zhen Vincent Jiao as Jin She Lang Jun Cheng Hao Feng as Li Yan Wang Wei Guo as Chuang Wang / Li Zi Cheng He Qing as Wen Yi Yu Cheng Hui as Mu Ren Qing Han Xiao as Sun Zhong Jun Su Mao as Sun Zhong Tao Tian Zhong as Cui Xi Min Yang Nian Sheng as Cheng Qing Zhu Zhang Heng Ping as Wen Fang Wu Li Ming as Hu Gui Nan Wang Wen Sheng as Liu Zong Min Wu Ting as Jiao Wan Er Wu Ma as Wen Fang Da Li Cheng Ru as Huang Tai Ji Ba Yin as Duo Er Gun Zhang Ya Kun as Mei Zhang Ji Zhong as Meng Bo Fei Zhao Yi as An Jian Qing Liu Nai Yi as Yu Zhen Zi Xu Bai Hui as Hong Niang Zi Zhou Xiao Bin as Hong Sheng Hai Sun Wei as Dong Xuan Ji Qi Lin as Priest Mu Sang Wang Gang as Gui Xin Shu Wang Lu Yao as An Da Niang Wang Jian Guo as Chu Hong Liu Yuan Fei as Lu Er Ma Zi Jun as Iron Monk Wang Xiao Ming

Sword Stained with Royal Blood Ep06a 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Sword Stained with Royal Blood Ep06a 碧血剑 Bi Xue Jian Eng Hardsubbed

Title: 碧血剑 / Bi Xue Jian English title: Sword Stained with Royal Blood Genre: Wuxia Episodes: 35 (VCD) or 30 (DVD) Broadcast network: CTV Broadcast period: 2007-Feb-01 to 2007-Feb-27 Air time: 20:00-21:30 Opening theme song: Hao Nan Er by Han Lei Ending theme song: He Ni Zai Yi Qi by Sun Nan Insert song: Shi Fei (是非) by Dou Zhi Kong Related TV series: Crimson Sabre Synopsis Swordplay novels by Jin Yong (aka Louis Cha) have been adapted into numerous TV series and films. Sword Stained with Royal Blood is no exception. Mainland Chinese director Zhang Jizhong, after turning a few Jin Yong novels into well-received TV series, adapts Sword Stained With Royal Blood into an intriguing swordplay drama, with more historical elements added compared to previous versions. Singer/actor Bobby Dou stars as Yuan Chengzhi, son of a general who has been killed by the emperor. He comes across a beautiful girl named Qingqing, portrayed by Eva Huang from Kungfu Hustle, and they embark on exciting adventures together, with Yuan still bearing in mind his desire to avenge his father's death. On his journey, he befriends another girl, Jiu, which after they have formed a close relationship, she reveals her real identity as the royal princess, daughter of the emperor who killed Yuan's father. Credit: http://www.aeonlines.com Cast Dou Zhi Kong as Yuan Cheng Zhi Huang Sheng Yi as Wen Qing Qing Sun Fei Fei as A Jiu / Princess Chang Ping Hsiao Shu Shen as He Tie Shou Ma Su as An Xiao Hui Guo Jin (郭金) as He Hong Yao Gao Hu as Emperor Chong Zhen Vincent Jiao as Jin She Lang Jun Cheng Hao Feng as Li Yan Wang Wei Guo as Chuang Wang / Li Zi Cheng He Qing as Wen Yi Yu Cheng Hui as Mu Ren Qing Han Xiao as Sun Zhong Jun Su Mao as Sun Zhong Tao Tian Zhong as Cui Xi Min Yang Nian Sheng as Cheng Qing Zhu Zhang Heng Ping as Wen Fang Wu Li Ming as Hu Gui Nan Wang Wen Sheng as Liu Zong Min Wu Ting as Jiao Wan Er Wu Ma as Wen Fang Da Li Cheng Ru as Huang Tai Ji Ba Yin as Duo Er Gun Zhang Ya Kun as Mei Zhang Ji Zhong as Meng Bo Fei Zhao Yi as An Jian Qing Liu Nai Yi as Yu Zhen Zi Xu Bai Hui as Hong Niang Zi Zhou Xiao Bin as Hong Sheng Hai Sun Wei as Dong Xuan Ji Qi Lin as Priest Mu Sang Wang Gang as Gui Xin Shu Wang Lu Yao as An Da Niang Wang Jian Guo as Chu Hong Liu Yuan Fei as Lu Er Ma Zi Jun as Iron Monk Wang Xiao Ming

Top Videos -  loading... Change country
Load 5 more videos
 
Nelze přehrát
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
ZAVŘÍT