48 Chen - 1(2)

48 Chen - 1(2)

Feng Zhi Qiang's 48 Posture Form. Demonstration by Master Janay. Feng Zhi Qiangs 48 posture form is taken primarily from xin jia yi lu and er lu, but is heavily influenced by other practices such as tong bei and hun yuan qigong. The form is notable for its explict use of the dan tien and reeling silk. 1st Section 1. Preparing form (Qi Shi) 2. Buddha's warrior attendant pounds mortar (Jin Gang Dao Zhui) 3. Lazily tying coat (Lan Zha Yi) 4. 6 sealing and 4 closing (Liu Feng Si Bi) 5. Single whip (Dan Bian) 6. White crane spreads its wings (Bai He Liang Chi) 2nd Section 7. Walk obliquely and twist step (Xie Xing Aou Bu) 8. First closing Lifting hands and rising leg (Chu Shou) 9. Wade forward and twist step (Qian Tang Aou Bu) 10. Fist of covering hand and arm (Yan Shou Gong Chui) 11. Punch of draping over body (Pi Shen Chui) 12. Lean with back (Bei Zhe Kao) 3rd Section 13. Green dragon (sea snake) leaps out of water Water (Qing Long Chu Shui) 14. Push with both hands (Shuang Tui Shou) 15. Change palms 3 times (San Huan Zhang) 16. Punch below elbow (Zhou Di Chui) 17. Step back and whirl arms, odd number (Dao Juan Hong) 18. Step back and press elbow (Tui Bu Ya Zhou) 4th Section 19. Middle winding (Zhong Pan Shi) 20. Flash the back (Shan Tong Bei) 21. Punch the ground (Ji Di Chui) 22. Turn over body and double raise foot (Fan Shen Er Qi Jiao) 23. Beast's head pose (Shou Tou Shi) 24. Tornado foot (Xuan Feng Jiao) 5th Section 25. Kick with right heel (Yiu Deng Yi Gen) 26. Small catching and hitting (Xiao Qing Da) 27. Cover head and push mountain (Bao Tou Tui Shan) 28. Forward trick / backward trick (Qian Zhao / Hou Zhao) 29. Shake (Stamp) both feet (Shuang Zhen Jiao) 30. Jade girl works the shuttles (Yu Nu Chuan Suo) 31. Elbow through the heart (Chuan Xing Zhou, from er lu) 6th Section 32. Shake foot and stretch down, AKA Swing Foot and Fall into a Split (Bai Jiao Die Cha) 33. Golden Rooster stands on one leg, both sides (Jin Ji Du Li) 34. Cross waving lotus (Shi Zi Bai Lien) 35. Punch the crotch (Zhi Dang Chui) 36. Part wild horse's mane, both sides (Yie Ma Fen Zong) 7th Section 37. Cloud hands (Yun Shou) 38. High pat on horse (Gao Tan Ma) 39. Rub with right foot/rub with left foot (You Ca Jiao / Foot (Zuo Ca Jiao) 40. Left heel kick (Zuo Deng Yi Gen) 41. Cannons in a series, 3 times (Lian Zhu Pao, from er lu) 8th Section 42. White ape presents fruit (Bai Yuen Xian Guo) 43. Dragon on the ground (Qiao Di Long) 44. Step forward with seven stars (Shang Bu Qi Xing) 45. Step back and mount the tiger (Tui Bu Kua Hu) 46. Sink waist with elbow down (Sha Yao Ya Zhou Quan, from er lu) 47. Cannon right overhead (Dang Tou Pao) 48. Closing form (Shou Shi)

Chi Power WooWoo fails - Fantasy vs Reality

Chi Power WooWoo fails - Fantasy vs Reality

You have to be careful not to let your mind fall into the realm of delusion and fantasy. Learn to distinguish between fantasy and reality when dealing with this stuff

Chen Taiji - 48 step form

Chen Taiji - 48 step form

Han Kui Yuan, Chen Stílusú Taiji mester 48 lépéses, pusztakezes formagyakorlata. További információk: http://chen.hu

48 Chen - 2(2)

48 Chen - 2(2)

Feng Zhi Qiang's 48 Posture Form. Demonstration by Master Janay Feng Zhi Qiangs 48 posture form is taken primarily from xin jia yi lu and er lu, but is heavily influenced by other practices such as tong bei and hun yuan qigong. The form is notable for its explict use of the dan tien and reeling silk. 1st Section 1. Preparing form (Qi Shi) 2. Buddha's warrior attendant pounds mortar (Jin Gang Dao Zhui) 3. Lazily tying coat (Lan Zha Yi) 4. 6 sealing and 4 closing (Liu Feng Si Bi) 5. Single whip (Dan Bian) 6. White crane spreads its wings (Bai He Liang Chi) 2nd Section 7. Walk obliquely and twist step (Xie Xing Aou Bu) 8. First closing Lifting hands and rising leg (Chu Shou) 9. Wade forward and twist step (Qian Tang Aou Bu) 10. Fist of covering hand and arm (Yan Shou Gong Chui) 11. Punch of draping over body (Pi Shen Chui) 12. Lean with back (Bei Zhe Kao) 3rd Section 13. Green dragon (sea snake) leaps out of water Water (Qing Long Chu Shui) 14. Push with both hands (Shuang Tui Shou) 15. Change palms 3 times (San Huan Zhang) 16. Punch below elbow (Zhou Di Chui) 17. Step back and whirl arms, odd number (Dao Juan Hong) 18. Step back and press elbow (Tui Bu Ya Zhou) 4th Section 19. Middle winding (Zhong Pan Shi) 20. Flash the back (Shan Tong Bei) 21. Punch the ground (Ji Di Chui) 22. Turn over body and double raise foot (Fan Shen Er Qi Jiao) 23. Beast's head pose (Shou Tou Shi) 24. Tornado foot (Xuan Feng Jiao) 5th Section 25. Kick with right heel (Yiu Deng Yi Gen) 26. Small catching and hitting (Xiao Qing Da) 27. Cover head and push mountain (Bao Tou Tui Shan) 28. Forward trick / backward trick (Qian Zhao / Hou Zhao) 29. Shake (Stamp) both feet (Shuang Zhen Jiao) 30. Jade girl works the shuttles (Yu Nu Chuan Suo) 31. Elbow through the heart (Chuan Xing Zhou, from er lu) 6th Section 32. Shake foot and stretch down, AKA Swing Foot and Fall into a Split (Bai Jiao Die Cha) 33. Golden Rooster stands on one leg, both sides (Jin Ji Du Li) 34. Cross waving lotus (Shi Zi Bai Lien) 35. Punch the crotch (Zhi Dang Chui) 36. Part wild horse's mane, both sides (Yie Ma Fen Zong) 7th Section 37. Cloud hands (Yun Shou) 38. High pat on horse (Gao Tan Ma) 39. Rub with right foot/rub with left foot (You Ca Jiao / Foot (Zuo Ca Jiao) 40. Left heel kick (Zuo Deng Yi Gen) 41. Cannons in a series, 3 times (Lian Zhu Pao, from er lu) 8th Section 42. White ape presents fruit (Bai Yuen Xian Guo) 43. Dragon on the ground (Qiao Di Long) 44. Step forward with seven stars (Shang Bu Qi Xing) 45. Step back and mount the tiger (Tui Bu Kua Hu) 46. Sink waist with elbow down (Sha Yao Ya Zhou Quan, from er lu) 47. Cannon right overhead (Dang Tou Pao) 48. Closing form (Shou Shi)

Taichi in real fight, the best one

Taichi in real fight, the best one

Master chen will tell you how to fight with Taichi, you will enjoy it

Top Videos -  loading... Change country
Load 5 more videos
 
Nelze přehrát
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
ZAVŘÍT